trešdiena, 2015. gada 23. septembris

Vanpīsiņi

Ģeniālākais pēdējā laika atklājums ir t.s. ''vanpīsiņš'', jeb ''one piece'', jeb tāds kopējais mājas / guļamtērps :-) Pie tādiem sen jau ir tikuši mani trīs jaunākie bērni, taču tagad ar vanpīsiņu tēmu tiek pārņemti arvien lielāki manas ģimenes locekļi. Anna un Paula par tiem ir sajūsmā. Es arī apdomāju šo vanpīsiņa versiju...ievērības cienīgs, manuprāt, bija veikalā redzēts zaļš ar uz kapuča varžu acīm feins un mīksts vanpīsiņš!!!!! Vīram var izvēlēties ar piespraužamu un nospraužamu asti, vai ļipu... Smieklīgi!!!otrdiena, 2015. gada 15. septembris

Tēvu Diena


Kārtējo reizi jāpasaka m-i-l-z-ī-g-s  p-a-l-d-i-e-s  svētdienas skolas skolotājiem! Par godu Tēvu dienai tika apgleznotas krūzes, taisītas kartiņas un lūgts par tik svarīgu cilvēku bērna dzīvē - TĒTI !!!

Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet
audzinait un pamācait tos būt
paklausīgiem Tam Kungam.
(Efeziešiem 6:4)